logo-hor-pos-l_retallat

 

 

 

 

 

 

 


 

PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA

Ofereixo serveis tant a empreses com a particulars, de redacció de projectes d’obra nova o rehabilitació, i direccions d’obra, estudis i plans de seguretat, control de qualitat….

ASSESSORAMENT IMMOBILIARI

Assessorament personalitzat en tot tipus de transaccions immobiliàries: compres, vendes, lloguers…

TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES I CADASTRALS

Gestió i tramitació de procediments urbanístics, llicències, reparcel·lacions…

Assessorament i tramitació de recursos cadastrals

 

Certificats d'eficiència energètica
Cèdula d'habitabilitat
Inspecció tècnica d'edificis